Chứng chỉ ngành Trợ lý Giáo dục và Hỗ trợ Cộng đồng

Mô Tả Chương Trình Học

Mỗi người đều có một tiềm năng, Giờ đây, qua chương trình Chứng chỉ ngành Trợ lý Giáo dục và Hỗ trợ Cộng đồng (EACS), bạn sẽ được đào tạo để hỗ trợ và phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người lớn có nhu cầu đặc biệt nhằm phát huy mọi tiềm năng của họ. Chứng chỉ của trường chiếm 90% tỷ lệ có việc làm.

Chúng chỉ này tăng cường và đào tạo năng lực hỗ trợ những người có nhu cầu đặc biệt với các kỹ năng về giáo dục, xã hội, hướng nghiệp, vui chơi giải trí và đời sống cá nhân. Bạn sẽ được trang bị nghiệp vụ trong vai trò trợ lý giáo dục ở các trường tại trung tâm British Columbia hoặc với vai trò nhân viên hỗ trợ trong cộng đồng.

Những nội dung bạn sẽ học:

•   Tự tin làm việc với những người thuộc nhiều dạng khuyết tật khác nhau
•   Bạn sẽ nhận Chứng chỉ của trường Đại học TRU về chuyên ngành Trợ lý Giáo dục và Hỗ trợ Cộng đồng và chứng nhận đủ năng lực làm việc trong các trường tại trung tâm British Columbia cũng như tại cộng đồng với vai trò nhân viên hỗ trợ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    02 thư giới thiệu

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019