Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hóa Sinh

Mô tả chương trình học

Là sự kết hợp giữa hóa học và sinh học phân tử, qua đó tạo điều kiện cho các học viên trang bị kiến thức về sự sống ở cấp độ phân tử. Các học viên sẽ tìm hiểu cách áp dụng các nguyên tắc hóa học cũng như kiến thức về ứng dụng sinh học, và nghiên cứu cả hai chuyên ngành là hóa học và sinh học trước khi chuyên về các khía cạnh khác nhau về hóa học, hóa sinh hoặc sinh học phân tử.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Sinh học Động vật, Sinh học, Sinh học Tế bào, Phân tử & Vi sinh vật, Hóa học, Sinh học Hóa học, Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính & Toán học, Sinh thái học & Sinh học Môi trường, Hóa học Môi trường, Khoa học Tổng hợp, Toán học, Toán học & Kinh tế, Vật lý, Khoa học Toán học, Khoa học sức khỏe tiền chuyên nghiệp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học & Địa chất (Địa lý học), Kinh tế môi trường & Bền vững, Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Các học viên viên sau khi tốt nghiệp có thể hoạt động trong các ngành nghề như: Y khoa, thuốc thú y, di truyền học, giảng dạy bậc đại học, tiểu học và trung học, nha khoa, sinh học đời sống hoang dã, vật lý trị liệu, nhà thuốc, công nghệ sinh học, chỉnh hình, đo thị lực, vi trùng học, bảo tồn và quản lý đất đai, thủy sinh học, độc tố học, kỹ thuật sinh học, sinh học phân tử v.v.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9