Đại học Thompson Rivers University

Đại học Thompson Rivers University Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops
Loại trường: Đại học
Thời gian cấp thư mời học: Dưới 1 tháng
Hội thảo đã diễn ra
27 người đã đăng ký
Du học và định cư Canada tiết kiệm bằng chương trình liên kết 2+2
Tháng 6
3
37 người đã đăng ký
Du học Canada - Hướng dẫn trước khi bay
Tháng 7
27
Thời gian: 09:00
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Newton, 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận
38 người đã đăng ký
Cơ hội nhận học bổng 4.000 CAD tại trường đại học công lập top 10 British Columbia
Tháng 7
3
Thời gian: 18:00
Địa chỉ: Phòng 4.13, Tầng 4, Tòa nhà Newton Residence, 38 Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Và 18 hội thảo khác đã diễn ra