Trường

Trung học Bodwell High School

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver
Có 2 ngành học
Có 5 chương trình đào tạo

Trung học Bronte College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Mississauga
Có 3 ngành học

Hệ Thống Comox Valley School District (CVISP)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Courtenay
Có 2 ngành học

Coquitlam School District, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, Bristish Columbia, Coquitlam
Có 2 ngành học

Sooke School District, tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia,
Có 2 ngành học

Trường Abbotsford School District, tỉnh bang British Columbia, Ca...

Địa chỉ: Canada, British Columbia , Abbotsford
Có 2 ngành học

Trung học Columbia International College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Hamilton
Có 5 ngành học
Có 5 chương trình đào tạo

Trung học William Academy

Địa chỉ: Canada, Ontario, Cobourg, Scarborough, Toronto
Có 2 ngành học

Hệ thống trường trung học công lập Surrey Schools, tỉnh bang Brit...

Địa chỉ: Canada, British Columbia,
Có 3 ngành học

West vancouver school, tỉnh bang British Columbia, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Pickering College, tỉnh bang Ontario, Canada

Địa chỉ: Canada, Ontario, Newmarket
Có 3 ngành học

Trung học Urban International School (UIS)

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Có 3 ngành học
Có 7 chương trình đào tạo

Hệ thống Surrey School District (SSC)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Surrey

Pattison High School, tỉnh bang British Columbia, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver