Chứng chỉ cao đẳng - Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non - Cơ sở Castlegar

Mô Tả Chương Trình Học

Sinh viên chuyên ngành Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non (ECCE) sẽ nghiên cứu nhiều khía cạnh của việc học tập và sự phát triển của trẻ em, tập trung vào nhu cầu của trẻ em từ sơ sinh đến tuổi đi học và gia đình. Sinh viên ECCE học cách phát triển các chương trình và tạo ra các môi trường lấy trẻ em làm trung tâm, nuôi dưỡng và phát huy với tiềm năng phát triển sớm.

Học viên sẽ được chuẩn bị để làm việc với trẻ nhỏ và gia đình của họ trong một loạt các vai trò thú vị và bổ ích. Họ sẽ có thể tham gia vào việc lập kế hoạch và cung cấp các chương trình tập trung vào sự phát triển khỏe mạnh của trẻ và phát triển các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc và học tập sớm. Khi tham gia chương trình ECCE, sinh viên chọn con đường sự nghiệp linh hoạt với nhiều lựa chọn. 

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 63.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL ibt tối thiểu: 79.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.0 (Reading tối thiểu: 5.5; Writing tối thiểu: 5.5; Listening tối thiểu: 5.5; Speaking tối thiểu: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì phải nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi chương trình học bắt đầu. Thời lượng của khóa học tiếng Anh đó được xác định dựa trên mức độ thành thạoTiếng Anh của chính học viên.

Các yêu cầu khác

•   Sơ yếu lý lịch và tài liệu tham khảo: Bao gồm hồ sơ về việc làm trước đây và hồ sơ về bất kỳ công việc tình nguyện nào liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được đề xuất. Ứng viên cũng phải nộp hai tài liệu tham khảo từ những người biết bạn nhiều hơn hai năm. Các tài liệu tham khảo này phải được gửi bởi các trọng tài trong phong bì dán kín được đánh dấu bí mật, và một mẫu tham khảo về chuyên môn đã được hoàn thành bởi một cơ quan nơi bạn đã thực hiện tối thiểu 30 giờ lao động có trả tiền hoặc tình nguyện. Mẫu này nên được nộp trực tiếp bởi cơ quan hoặc người sử dụng lao động. Xem liên kết để biết chi tiết: http://selkirk.ca/sites/default/files/CCSW/3803-a15-EACSW-app-info-pkg%20ALL%20COMBINED%20December%202017.pdf
•   Thư xác định sự quan tâm: Một thư tuyên bố dài một trang giải thích các mục tiêu và mục đích của bạn cho việc muốn đăng ký chương trình này.
•   Bắt buộc giấy tờ công chứng
•   Thẩm định hồ sơ tội phạm: Phải được hoàn thành thông qua Bộ Tư pháp: Xem liên kết để biết chi tiết: http://selkirk.ca/sites/default/files/CCSW/_criminal%20record%20check_%20Updated%20Dec%201%2C%202017. pdf
•   Sinh viên nộp đơn vào trường Cao đẳng Selkirk thông qua SDS (Hình thức ghi danh trực tiếp) từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc Phillippines phải có điểm IELTS 6.0 không có band nào dưới 6.0..

Các khoản phí khác

•   Phí tài liệu học tập: $262/năm
•   Phí Hội Sinh viên: $220/năm
•   Phí Sinh hoạt Sinh viên: $60/năm
•   Phí Bảo hiểm Nha khoa và Y tế: $279/năm
•   Phí Dịch vụ Sinh viên: $360/năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•   31/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021