Trường

Đại học Thompson Rivers University Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops
Có 17 ngành học
Có 81 chương trình đào tạo

Cao đẳng Confederation College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, Thunder Bay
Có 10 ngành học
Có 41 chương trình đào tạo

The Erindale Academy Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, Mississuaga
Có 1 ngành học
Có 8 chương trình đào tạo

Cao đẳng Fanshawe College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, London
Có 6 ngành học
Có 130 chương trình đào tạo

Cao đẳng College of New Caledonia Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George
Có 19 ngành học
Có 42 chương trình đào tạo

Cao đẳng North Island College (NIC) Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Courtenay
Có 6 ngành học

Cao đẳng Saskatchewan Polytechnic Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Saskatchewan , Moose Jaw, Prince Albert, Regina và Saskatoon
Có 16 ngành học
Có 80 chương trình đào tạo

Trung học Covenant Central Academy Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, North York
Có 5 chương trình đào tạo

Hệ thống trường trung học công lập Kamloops School District 73 Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops
Có 2 ngành học

Cao Đẳng Pures College of Technology Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Có 4 ngành học
Có 14 chương trình đào tạo

Học viện TAIE International Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Có 1 ngành học

Cao đẳng Pacific Link College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Surrey, Burnaby

Trường THPT nội trú Grier School, Tyrone, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ

Địa chỉ: Mỹ, Pennsylvania, Tyrone
Có 1 ngành học

Cao đẳng Mount Holyoke College

Địa chỉ: Mỹ, Massachusetts, South Hadley
Có 15 ngành học

Trường THPT nội trú Washington Academy, Đông Machias, Maine, Mỹ

Địa chỉ: Mỹ, Main, Đông Machias
Có 1 ngành học

Học viện New York Film Academy

Địa chỉ: Mỹ, Los Angeles, New York City, South Beach
Có 1 ngành học

Cao đẳng Trinity College

Địa chỉ: Mỹ, Connecticut, Hartford
Có 17 ngành học

Cao đẳng Algonquin College, Ottawa, Ontario

Địa chỉ: Canada, Ontario, Ottawa
Có 18 ngành học
Có 97 chương trình đào tạo

Trung học Lincoln Academy

Địa chỉ: Mỹ, Maine, Newcastle
Có 1 ngành học

Trường North Cedar Academy

Địa chỉ: Mỹ, Wisconsin, Ladysmith
Có 2 ngành học