Chứng chỉ Đại cương về Kinh Doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Chứng chỉ  Đại cương về Kinh doanh là chương trình đào tạo 1 năm, tập trung dành cho các sinh viên chỉ có thể tham gia các buổi học trong thời gian ngắn hoặc muốn lấy nhanh chứng chỉ kinh doanh để đảm bảo vị trí xin việc cấp quản lý hoặc kế toán hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp. Theo dự tính, phần lớn các sinh viên tốt nghiệp sẽ tiếp tục việc học hoặc quay trở lại khoa vào thời thian sau để hoàn thành chương trình kinh doanh hệ cao đẵng hoặc cử nhân ngay tại trường hoặc học qua mạng. 

Cơ hội nghề nghiệp

Cung cấp các kỹ năng văn phòng cơ bản cần thiết để đảm bảo một số vị trí quản trị văn phòng dành cho những sinh viên chỉ có thể dành một thời gian ngắn ở trường.

Các khóa học
 
  • Toán học cho Kinh doanh và Kinh tế hoặc Toán học rời rạc với các ứng dụng
  • Giới thiệu về Viết đại học
  • Giới thiệu về Kinh doanh
  • Giới thiệu về Kinh tế cơ bản hoặc Nguyên lý Kinh tế Vi mô
  • Kế toán tài chính
  • Nguyên tắc kinh tế vi mô hoặc Nguyên tắc kinh tế vĩ mô
  • Giới thiệu về Viết chuyên nghiệp
  • Hệ thống phần mềm kế toán
  • Hệ thống quản lý thông tin
  • Hành vi tổ chức

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Có kiến thức cơ bản Toán 12 hoặc chươgn trình Toán 12 Pre-Calculus với kết quản trung bình là C+ hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09