Chứng chỉ ngành Cảnh sát và Tư pháp hình sự

Mô Tả Chương Trình Học

Được phát triển và hợp tác với các cơ quan tư pháp và cảnh sát, chương trình hệ hai năm này sẽ trang bị cho bạn đối mặt với những thách thức của nghiệp vụ về trị an, bào chữa, ân xá, hải quan và các dịch vụ quản lý nhà nước ở cấp liên bang, tỉnh hoặc  thành phố. Các tín chỉ của văn bằng này sẽ cần thiết để bạn hoàn thành một văn bằng cử nhân nghệ thuật, kinh doanh hoặc tội phạm học.

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình được phát triển trong sự liên kết chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan tư pháp khác để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có bề rộng các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho sự nghiệp.

Các môn học chính
 
 • Hệ thống thông tin quản lý 1
 • Hành vi con người
 • Giới thiệu về tư duy phản biện
 • Kỹ năng giao tiếp chiến thuật trong tư pháp hình sự
 • Giới thiệu về Dịch vụ Tư pháp Hình sự ở Canada
 • Chính phủ và Chính trị Canada
 • Kỹ năng cảnh sát
 • Giới thiệu về Chính sách
 • Giới thiệu về đạo đức
 • Sự sai lệch và kiểm soát
 • Giới thiệu về Luật và các tổ chức pháp lý Canada
 • Quan hệ chủng tộc và  dân tộc

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Hồ sơ lý lịch
•    Bản trình bày về mục tiêu sự nghiệp

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần
Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09