Văn bằng kỹ thuật viên kế toán

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng Chuyên viên Kế toán là một chương trình cao đẳng hệ hai năm, được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng đảm nhận các vị trí như: chuyên viên phụ tá làm việc với kế toán viên chuyên nghiệp đảm nhận vai trò hỗ trợ trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ công và làm việc cho chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm trong các công ty kế toán công, làm việc trên hồ sơ khai thuế cơ bản; làm biên chế, các khoản phải thu, các khoản phải trả, hoặc là nhân viên kế toán tổng hợp trong các tổ chức lớn hơn; hoặc là nhân viên làm sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm với các công ty kế toán công cộng làm việc về hồ sơ và khai thuế cơ bản; tính lương, hoặc nhân viên kế toán tổng hợp trong các tổ chức lớn hơn; hoặc là người giữ sổ sách với các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Các môn học chính
 
 • Toán học cho Kinh doanh và Kinh tế 
 • Toán học hữu hạn với các ứng dụng
 • Giới thiệu về Viết đại học
 • Giới thiệu về Kinh tế cơ bản 
 • Nguyên lý Kinh tế Vi mô
 • Giới thiệu về kinh doanh
 • Kế toán tài chính
 • Giới thiệu về Viết chuyên nghiệp
 • Nguyên tắc kinh tế vi mô 
 • Nguyên tắc kinh tế vĩ mô
 • Hệ thống phần mềm kế toán
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Hành vi tổ chức
 • Kế toán quản trị
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 1 
 • Giới thiệu về thống kê
 • Giới thiệu về Marketing 
 • Quản trị nhân sự
 • Kế toán tài chính trung cấp 1
 • Thuế thu nhập 1
 • Quản lý tài chính
 • Luật Thương mại
 • Kế toán tài chính trung cấp 2
 • Thuế thu nhập 2
 • Kế toán quản trị trung cấp

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Toán cơ bản lớp 12 (hoặc tương đương) với kết quả 67% (C+)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020