Văn bằng Giáo dục Mầm non

Mô Tả Chương Trình Học

Chuẩn bị cho bản thân trước một vai trò quan trọng trong chăm sóc trẻ em với các khóa học cung cấp sự kết hợp giữa lý thuyết phát triển trẻ em và kinh nghiệm thực hành, trong cả các chương trình chăm sóc trẻ em trong khuôn viên trường và trong cộng đồng. Chương trình bao gồm ba học kỳ, với các chuyên ngành về trẻ sơ sinh / trẻ nhỏ và trẻ có nhu cầu đặc biệt trong học kỳ thứ tư.

Các lĩnh vực đào tạo bao gồm: phát triển mối quan hệ với trẻ em, sự phát triển của trẻ, việc dạy dỗ trẻ em, mối quan hệ kết nối, lý thuyết về giáo dục, thiết kế và phát triển nội dung đào tạo, thực hành thực nghiệm, làm việc với gia đình và quản lý chương trình. Kinh nghiệp làm việc thực tế là hợp phần trong mỗi học kỳ. Bằng cách củng cố triết lý cá nhân đối với việc đào tạo và chăm sóc trẻ em, sinh viên sau tốt nghiệp sẽ có thể làm việc hiệu quả cùng với đồng nghiệp và trẻ em để cùng xây dựng những cơ hội học tập phong phú và trở thành những nhà bảo hộ cho trẻ em và gia đình.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Có kinh nghiệm: 25 giờ làm việc có lương hoặc không lương tại một cơ sở chăm sóc trẻ có giấy phép.  
•    Phỏng vấn 

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019