Chứng chỉ ngành Hệ thống Nước thải và Nước

Mô Tả Chương Trình Học

Học cách vận hành hiệu quả và duy trì hệ thống xử lý, phân phối và thu gom nước và nước thải và bắt đầu sự nghiệp của bạn trong một ngành đang hết sức cần thiết. Tín chỉ của bạn được tính vào Chương trình văn bằng Công nghệ Nước và Nước thải.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi việc làm trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm các cơ sở nước và nước thải cho các đô thị và khu vực, dịch vụ môi trường và sinh thái, phòng thí nghiệm, công ty nước và nước thải.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    30/04/2019 cho kỳ nhập học tháng 08/2019
•    30/04/2020 cho kỳ nhập học tháng 08/2020