Văn bằng ngành Khoa học Máy tính

Mô Tả Chương Trình Học

Văn bằng này chú trọng vào việc ứng dụng máy tính để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh. Mảng đào tạo học thuật kết hợp với đào tạo các kỹ năng tin học và kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp (viết bài và thuyết trình) và kỹ năng kinh doanh. Cam kết về tính chuyên nghiệp là đặc điểm chủ đạo của chương trình chứng chỉ này.

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội việc làm có trong các lĩnh vực rất đa dạng (ví dụ như kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, tài nguyên thiên nhiên, giải trí,...) trong các công ty nhỏ hoặc lớn. 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Toán cơ bản lớp 12 hoặc chương trình Toán Pre-calculus  12 với kết quả 67% (C+)(hoặc tương đương)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    10/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2019