Chứng chỉ Nghệ thuật Ẩm thực - Đầu bếp Chuyên nghiệp Cấp độ 1&2

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Chứng chỉ Nghệ thuật Ẩm thực  của Đại học TRU gồm 3 học kỳ giảng dạy về các chứng chỉ  Đầu bếp chuyên nghiệp cấp bởi Cục  Đào tạo Công nghiệp. Hình thức đào tạo thực hành bao gồm Đầu bếp chuyên nghiệp cấp độ 1, cấp độ 2 và kinh nghiệm làm việc. Bạn sẽ học những kỹ năng và chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp trong lĩnh vực chế biến thức phẩm. 

Chưng trình này đã gắn bó mật thiết giữa nhà trường và cộng đồng hơn 4 thập niên. Các kỹ năng cơ bản, tính sáng tạo, làm việc nhóm và tính chuyên nghiệp được hung đúc và nuôi dưỡng bởi những người truyền thụ. Làm đầu bếp tại các bếp ăn thực tế và học hỏi các khía cạnh liên quan đến chế biến thực phẩm, từ khâu chế tạo cho đến khâu phục vụ. Các nhà hàng tại Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật Ẩm thuật sẽ là nơi thể hiện tài năng của bạn. 
 
Cơ hội nghề nghiệp

Có được các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để đảm bảo việc làm trong ngành chế biến thực phẩm.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Giấy chứng nhận An toàn Thực phẩm 

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    30/04/2019 cho kỳ nhập học tháng 08
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    30/04/2020 cho kỳ nhập học tháng 08