Chứng chỉ sau đại học về Quản trị Kinh Doanh (GDBA - Năm thứ 1 MBA, MScEEM, MEEM)

Mô Tả Chương Trình Học

Kamloops là một trong những thành phố thân thiện nhất ở Canada. Bạn sẽ thích thú môi trường an toàn và luôn đón chào bạn theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ. Trau dồi các kỹ năng thông qua khóa học  Thạc sĩ tại trường Đại học TRU. Chúng tôi cam kết sẽ trang bị cho bạn năng lực quản lý hữu hiệu trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng và phức tạp thời nay.

Mục đích của khóa học (GDBA) này nhằm đảm bảo tất cả sinh viên, không phân biệt trình độ bằng cấp, sẽ có kiến thức và kỹ năng về kinh doanh để áp dụng thành công những nguyên lý đã học về quản lý kinh tế bền vững. Sinh viên phải hoàn thành 5 môn trong chương trình này để đủ điều kiện theo học chương trình Thạc sĩ hoặc có thể cắt giảm một vài / tất cả các môn học của chương trình dựa trên kết quả học tập trước đây.

Chương trình này cũng được coi là năm thứ nhất của các chương trình: Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sỹ nghiên cứu về quản lý và Kinh tế môi trường (MScEEM), Thạc sỹ quản lý kinh tế môi trường (MEEM).

Điều kiện nhập học

•   Trình độ tối thiểu tương đương bằng cử nhân 3 năm, hoặc
•   Trình độ cử nhân 4 năm nhưng không thuộc khối ngành kinh tế
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 94.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    Thư trình bày trong phạm vi 1000 chữ về động cơ theo học chương trình này và nêu những mong đợi về sự nghiệp và những mục tiêu cá nhân.

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09