Văn bằng Thực hành Điều dưỡng

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình đào tạo điều dưỡng thực hành cấp tỉnh được thiết kế để cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng, phán đoán và thái độ để thực hiện đầy đủ các năng lực được công nhận bởi Trường Điều dưỡng viên được cấp phép thực hành của tỉnh British Columbia. Chương trình cung cấp trải nghiệm học tập được tích hợp, chuyên nghiệp, hợp tác và vấn đề nhạy cảm văn hóa với mục đích trang bị cho sinh viên tốt nghiệp có thể thực hành chăm sóc cá nhân và gia đình trong nhiều giai đoạn của cuộc sống và trong nhiều môi trường thực hành. Sau khi hoàn thành chương trình, người học sẽ có đủ năng lực để vượt qua thành công kỳ thi Đăng ký Đều dưỡng Thực hành Canada (CPNRE).

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình, người học sẽ có đủ năng lực để hoàn thành kỳ thi Y tá Thực hành Đăng ký của Canada.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Có trình độ Toán Cơ bản lớp 11 với kết quả tối thiểu là C hoặc tương đương; 
•   Tối thiểu đạt C+ trong bộ môn Giải phẩu và Sinh lý Con người trong chương trình Thực hành Điều dưỡng

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•   Ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9