Cử Nhân Báo chí

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Cử nhân Báo chí kết hợp lý thuyết và phát triển kỹ năng đào tạo sinh viên trở thành những phóng viên và chuyên viên truyền thông. Phần thực hành của chương trình này tập trung và kỹ năng viết bài,  biên tập, phỏng vấn, chụp hình và ứng dụng công nghệ mới nhằm hướng đến nghiệp vụ in ấn và phát hành trực tuyến. Phần thực hành của chương trình tập trung vào luật truyền thông, quy tắc đạo đức của phóng viên, kỹ năng đưa quyết định và tư duy phản biện.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên được đào tạo cho các công việc như nhà báo và chuyên gia truyền thông.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000  CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09