Cử nhân - Chuyên ngành Kinh tế

Mô tả chương trình học

Đạt được kiến thức trọng tâm về kinh tế. Những kỹ năng cũng như khả năng mà chương trình học này mang đến bao gồm: tư duy đánh giá và tư duy phản biện, phân tích, kỹ năng học hỏi, kỹ năng cộng tác, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn từ và văn bản, kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu cũng như kỹ năng đưa ra quyết sách.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Truyền thông, Kinh tế, Nghiên cứu Kinh tế & Chính trị, Tiếng Anh, Nghiên cứu Địa lý & Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học & Kinh tế, Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Nghệ thuật Sân khấu

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học và Địa chất, Viết sáng tạo, Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Địa lý, Ngôn ngữ & Nghiên cứu toàn cầu, Nghiên cứu chính trị, Nghệ thuật thị giác

Cơ hội nghề nghiệp

Tham gia các sự nghiệp như: bộ trưởng cấp tỉnh, các cơ quan chính phủ, các tập đoàn hàng đầu, bộ phận dịch vụ tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, v.v..), các công ty cố vấn, các công ty có yếu tố tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu sinh về kinh tế, kinh doanh và luật, cũng như tự làm chủ.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9