Cử nhân - Chuyên ngành Lịch sử

Mô tả chương trình học

Cung cấp cho học viên kiến thức toàn diện về quá khứ của loài người được ghi chép lại. Nghiên cứu lịch sử cũng mang lại cho học viên cơ hội nâng cao kỹ năng mở mang trí tuệ và hướng dẫn cho học viên cách bố trí và phân loại nguồn tư liệu mở rộng.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Truyền thông, Kinh tế, Nghiên cứu Kinh tế & Chính trị, Tiếng Anh, Nghiên cứu Địa lý & Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học & Kinh tế, Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Nghệ thuật Sân khấu

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học và Địa chất, Viết sáng tạo, Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Địa lý, Ngôn ngữ & Nghiên cứu toàn cầu, Nghiên cứu chính trị, Nghệ thuật thị giác


Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên ngành Lịch sử có thể áp dụng trực tiếp cho các ngành nghề như: giáo viên nghiên cứu về lịch sử và xã hội, các giáo sư đại học và cao đẳng, các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị và chuyên viên lưu trữ văn thư tại thư viện. Chuyên ngành cũng trang bị cho học viên một số ngành nghề sau đây: pháp luật, báo chí, công tác thư viện, xuất bản, chính phủ, kinh doanh và chính trị.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9