Cử nhân - Chuyên ngành Nghiên cứu Địa lý và Môi trường

Mô tả chương trình học

Hãy tìm hiểu chương trình giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn toàn diện về cảnh quan đô thị và nông thôn bền vững, môi trường địa lý, địa lý kinh tế, thủy văn, khí hậu, địa mạo học, các công nghệ địa chất mới nổi bao gồm Hệ thống Thu thập Thông tin Địa lý (GIS).

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Truyền thông, Kinh tế, Nghiên cứu Kinh tế & Chính trị, Tiếng Anh, Nghiên cứu Địa lý & Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học & Kinh tế, Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Nghệ thuật Sân khấu

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học và Địa chất, Viết sáng tạo, Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Địa lý, Ngôn ngữ & Nghiên cứu toàn cầu, Nghiên cứu chính trị, Nghệ thuật thị giác


Cơ hội nghề nghiệp

Dành cho người có tâm huyết theo nghề hoặc xúc tiến nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, quy hoạch khu vực và thành thị, tư vấn về môi trường, chính sách phát triển, luật môi trường, đánh giá tác động của môi trường, và khoa học trái đất bao gồm: thủy văn, khí tượng và địa lý.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9