Cử nhân - Chuyên ngành Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị

Mô tả chương trình học


Kinh tế và chính trị là “nghiên cứu về các lựa chọn” cũng như liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống quanh ta. Chương trình cung cấp khóa phân tích chuyên sâu về các chủ đề thực tế: các thể chế chính phủ, thuế quan, thất nghiệp, thị trường tài chính, kinh doanh quốc tế, sự phát triển, và tăng trưởng kinh tế cũng như sự đói nghèo, tội phạm, ô nhiễm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường và nhiều lĩnh vực khác.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Truyền thông, Kinh tế, Nghiên cứu Kinh tế & Chính trị, Tiếng Anh, Nghiên cứu Địa lý & Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học & Kinh tế, Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Nghệ thuật Sân khấu

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học và Địa chất, Viết sáng tạo, Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Địa lý, Ngôn ngữ & Nghiên cứu toàn cầu, Nghiên cứu chính trị, Nghệ thuật thị giác
 

Cơ hội nghề nghiệp


Quan chức cấp tỉnh, các cơ quan chính phủ, các tập đoàn hàng đầu, lĩnh vực dịch vụ tài chính (bảo hiểm, ngân hàng v.v.), cố vấn cho các công ty trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên. Nghiên cứu sinh về kinh tế, kinh doanh và luật, cũng như tự làm chủ.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương
 

Các khoản phí khác


•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần


Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9