Cử nhân - Chuyên ngành Toán học

Mô tả chương trình học

Đạt được kiến thức về những ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực như khoa học vật lý và đời sống, tài chính và kinh tế, lý thuyết điện toán và thông tin, khoa học xã hội, và thậm chí là mỹ thuật. Đạt được kiến thức về toán học cũng như nhiều loại hình khoa học đã phát triển từ căn bản về số học đơn giản đến ngôn ngữ phúc tạp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Truyền thông, Kinh tế, Nghiên cứu Kinh tế & Chính trị, Tiếng Anh, Nghiên cứu Địa lý & Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học & Kinh tế, Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Nghệ thuật Sân khấu

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học và Địa chất, Viết sáng tạo, Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Địa lý, Ngôn ngữ & Nghiên cứu toàn cầu, Nghiên cứu chính trị, Nghệ thuật thị giác


Cơ hội nghề nghiệp

Ưu tiên cho các ngành nghề như: giảng dạy, khoa học máy tính, chuyên gia tính toán bảo hiểm, nhà thống kê và tài chính.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9