Cử nhân - Chuyên ngành Truyền thông

Mô tả chương trình học

Các học viên học chuyên ngành này có thể chọn lựa tập trung học ngành quan hệ công chúng hay nghiên cứu truyền thông thế hệ mới. Nghiên cứu và thực hành từ nhiều khía cạnh khác nhau: các quy trình, sản xuất, cách bài trí, thiết kế, phát sóng, chính sách/luật, phê bình và nghệ thuật phê bình.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Truyền thông, Kinh tế, Nghiên cứu Kinh tế & Chính trị, Tiếng Anh, Nghiên cứu Địa lý & Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học & Kinh tế, Triết học, Tâm lý học, Xã hội học, Nghệ thuật Sân khấu

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học và Địa chất, Viết sáng tạo, Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Địa lý, Ngôn ngữ & Nghiên cứu toàn cầu, Nghiên cứu chính trị, Nghệ thuật thị giác

Cơ hội nghề nghiệp

Những lĩnh vực ngành nghề tiềm ẩn bao gồm: kinh doanh, quảng cáo, phát thanh truyền hình, quan hệ công chúng, cơ quan chính phủ, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9