Cử nhân Công nghệ

Mô tả chương trình học

Hãy bổ sung chuyên môn kỹ thuật toàn diện của bạn bằng kiến thức và những kỹ năng cần thiết để trở thành một người quản lý công việc hiệu quả. Hãy học cách giao tiếp và lãnh đạo thật hiệu quả, quản lý các dự án và các công nghệ đang phổ biến ở quy mô lớn, vận hành một cách bền vững, thực hiện chức năng cũng như tiến hành nghiên cứu trong nền kinh tế toàn cầu. Một số khóa học được xem là điều kiện tiên quyết của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. 

Cơ hội nghề nghiệp

Đạt được các kỹ năng quan hệ và giao tiếp vững chắc, và trở thành một lãnh đạo có năng lực trong môi trường làm việc đa dạng về văn hóa. Hãy tìm hiểu làm cách nào để quản lý các dự án sao cho an toàn và bền vững trong môi trường công nghệ luôn thay đổi và ngày càng phổ biến trong thế giới tự nhiên.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương
•    Bằng Diploma chuyên ngành công nghệ hai năm, hoặc bằng cấp ngành nghề được công nhận (hoặc tương đương.
•    Sinh viên dự kiến sẽ có kỹ năng viết trình độ đại học khi xét tuyển. Kỹ năng viết sẽ được đánh giá trong quá trình nhập học. Những ai không có kỹ năng viết trình độ đại học nên đăng ký vào một khóa học tiếng Anh viết luận năm đầu tiên hoặc khóa học viết văn đại học.

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9