Cử nhân Công tác xã hội

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này trang bị năng lực cho những chuyên viên thực hành công tác và làm lão đạo trong môi trường địa phương, quốc gia và quốc tế, nhằm xây dựng công bằng xã hội, tôn trọng sự đa dạng và làm thay đổi xã hội.  Chương trình tạo điều kiện góp phần phát triển kiến thức, kỹ năng và những giá trị cần thiết cho những công tác mang tính kết hợp và vượt qua mọi áp lực. Sinh viên học cách nhận diện và phá vỡ những rào cản để có thể phát huy trọn vẹn mọi khả năng của mình. Chương trình có tích hợp và kết hợp với các quan điểm của thổ dân địa phương.

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình cung cấp một bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, chuẩn bị cho sinh viên trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Cao đẳng hệ 2 năm
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Thư chấp nhận ghi danh 

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09