Cử nhân Khoa học Ngành Điều dưỡng

Mô Tả Chương Trình Học

Để chuẩn bị  sẵn sàng đón nhận những thách thức và phần thưởng trong nghiệp vụ điều dưỡng, chương trình này đem đến cho bạn những kiến thức về kỹ thuật, hiểu biết về con người và những kỹ năng thực hành  để trở thành một y sỹ tận tâm với khách hàng,có trách nhiệm và được cấp giấy chứng nhận (RN) làm việc ở những cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (với quy mô cấp viện, địa phương và quốc tế) cũng như có thể làm việc trực tiếp với những ai quan tâm đến vấn đề sức khỏe. 

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Điều dưỡng là chương trình nghiên cứu kéo dài bốn năm nhằm chuẩn bị cho sinh viên trở thành điều dưỡng có năng lực trong nhiều cơ quan thực hành chăm sóc sức khỏe (Tổ chức, Cộng đồng và Quốc tế) và với những người có nhiều mối quan tâm về sức khỏe với nền tảng kinh tế và xã hội đa dạng.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Thư giới thiệu:  2 trang, nêu lược sử cá nhân bao gồm những trải nghiệm có liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nêu lý do chọn học ngành điều dưỡng và niềm tin tích cực khi thamgia chương trình đào tạo này và niềm tin với nghề điều dưỡng. 
•   Điểm trung bình các môn tiếng Anh lớp 12, 73%, Toán cơ bản lớp 12 (hoặc tương đương) 67%, Sinh học lớp 12 (hoặc tương đương) 67% và Hóa học lớp 11 (hoặc tương đương) 67%

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09