Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hệ Sinh thái và Môi trường Sinh học

Mô tả chương trình học

Đạt được kiến thức ở nhiều khía cạnh sinh học và bảo tồn sinh học. Các học viên sẽ được ttrang bị nền tảng vững chắc ở mọi khía cạnh sinh học trước khi học chuyên sâu về hệ sinh thái đất đai và biển. Chương trình cũng mang đến trải nghiệm học thực địa và trải nghiệm nghiên cứu.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Sinh học Động vật, Sinh học, Sinh học Tế bào, Phân tử & Vi sinh vật, Hóa học, Sinh học Hóa học, Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính & Toán học, Sinh thái học & Sinh học Môi trường, Hóa học Môi trường, Khoa học Tổng hợp, Toán học, Toán học & Kinh tế, Vật lý, Khoa học Toán học, Khoa học sức khỏe tiền chuyên nghiệp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học & Địa chất (Địa lý học), Kinh tế môi trường & Bền vững, Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Các học viên tốt nghiệp được trang bị các ngành nghề sau đây:  ngành y, thuốc thú y, di truyền học, giảng dạy bậc đại học, tiểu học và trung học, nha khoa, sinh học đời sống hoang dã, vật lý trị liệu, dược phẩm, công nghệ sinh học, nắn khớp xương, đo thị lực, vi trùng học, quản lý và bảo tồn đất đai, sinh vật biển, độc tố học, kỹ thuật sinh học, sinh học phân tử v.v…

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9