Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hóa học

Mô tả chương trình học

Nâng cao kiến thức vững chắc về các khái niệm cơ bản về phân tích, hóa hữu cơ, hóa vô cơ và hóa vật lý. Đề cao trải nghiệm thực tế và thực hành trên các thiết bị khoa học hiện đại, các học viên thường tham gia vào các hoạt động nghiên cứu cũng như các hoạt động tiếp cận cộng đồng.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Sinh học Động vật, Sinh học, Sinh học Tế bào, Phân tử & Vi sinh vật, Hóa học, Sinh học Hóa học, Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính & Toán học, Sinh thái học & Sinh học Môi trường, Hóa học Môi trường, Khoa học Tổng hợp, Toán học, Toán học & Kinh tế, Vật lý, Khoa học Toán học, Khoa học sức khỏe tiền chuyên nghiệp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học & Địa chất (Địa lý học), Kinh tế môi trường & Bền vững, Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Các học viên tốt nghiệp hóa sẽ được học về máy tính và thông tin liên lạc, quy trình sản xuất hóa chất mạnh và nhẹ, sản xuất thực phẩm và nước giải khát, khai thác và luyện kim, hóa dầu, dược phẩm/thuốc, nhựa, giấy và bột giấy. Họ cũng làm việc cho các cơ quan chính phủ về giáo dục, điều tra pháp y, phân tích khoán chất, y tế cộng đồng, nghiên cứu và phát triển các nguồn tài nguyên công nghiệp, nâng cao kỹ năng phân tích thông tin, quản lý chất thải, và quản lý chất lượng nguồn nước và không khí.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác:

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm 

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9