Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Khoa học Máy tính và Toán học

Mô tả chương trình học

Chương trình này được thiết kế dành cho các học viên hợp nhất hai chương trình học để lấy một văn bằng. 

Khoa Khoa học tại TRU cung cấp chương trình Cử nhân Khoa học bốn năm. Sinh viên có thể mong đợi cơ hội trải nghiệm thực tế, thực hành một loạt các ngành khoa học trong lớp học, trong phòng thí nghiệm và trong lĩnh vực này. Ngoài ra, có nhiều cơ hội cho sinh viên làm việc với các giáo sư nghiên cứu được công nhận trên toàn quốc và quốc tế trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của họ. Đây là một chương trình nghiêm ngặt cung cấp cho sinh viên cả chiều sâu và chiều rộng trong chương trình đào tạo khoa học. Kỹ năng giao tiếp và kiến thức máy tính được phát huy. Tính linh hoạt trong chương trình cho phép sinh viên theo đuổi sở thích trong các ngành học bên ngoài lĩnh vực chuyên môn.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Sinh học Động vật, Sinh học, Sinh học Tế bào, Phân tử & Vi sinh vật, Hóa học, Sinh học Hóa học, Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính & Toán học, Sinh thái học & Sinh học Môi trường, Hóa học Môi trường, Khoa học Tổng hợp, Toán học, Toán học & Kinh tế, Vật lý, Khoa học Toán học, Khoa học sức khỏe tiền chuyên nghiệp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học & Địa chất (Địa lý học), Kinh tế môi trường & Bền vững, Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Giáo dục, nghiên cứu, phát triển trò chơi video, mô hình và mô phỏng, phát triển phần mềm, mã hóa, phân tích dữ liệu, v.v.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác:
•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9