Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Toán Khoa học

Mô tả chương trình học

Chuyên ngành toán học tham gia vào hội thảo khoa học và thực hiện nghiên cứu độc lập và vinh danh các dự án nghiên cứu cùng đội ngũ giảng dạy. Khoa toán học thuê các học viên của họ làm gia sư ở Trung tâm Toán học để phục vụ cho các dự án nghiên cứu vào mùa hè.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Sinh học Động vật, Sinh học, Sinh học Tế bào, Phân tử & Vi sinh vật, Hóa học, Sinh học Hóa học, Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính & Toán học, Sinh thái học & Sinh học Môi trường, Hóa học Môi trường, Khoa học Tổng hợp, Toán học, Toán học & Kinh tế, Vật lý, Khoa học Toán học, Khoa học sức khỏe tiền chuyên nghiệp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học & Địa chất (Địa lý học), Kinh tế môi trường & Bền vững, Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Môn Toán được giảng dạy bởi vẻ đẹp và sự thanh lịch mà nó mang lại, nhưng một văn bằng về toán học cũng mở toang cánh cửa đối với nhiều lựa chọn nghề nghiệp thú vị và sinh lợi.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9