Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Vật lý

Mô tả chương trình học

Là sự kết hợp khóa đào tạo khắt khe về tư duy và các khái niệm trong thế giới vật chất, với trải nghiệm thực tiễn về điện tử, tin học, thu thập dữ liệu, quang học và các chủ đề căn bản khác. Các học viên sẽ đạt được nền tảng vững chắc để nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực ứng dụng khoa học và công nghệ.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Sinh học Động vật, Sinh học, Sinh học Tế bào, Phân tử & Vi sinh vật, Hóa học, Sinh học Hóa học, Khoa học Máy tính, Khoa học Máy tính & Toán học, Sinh thái học & Sinh học Môi trường, Hóa học Môi trường, Khoa học Tổng hợp, Toán học, Toán học & Kinh tế, Vật lý, Khoa học Toán học, Khoa học sức khỏe tiền chuyên nghiệp.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Khảo cổ học & Địa chất (Địa lý học), Kinh tế môi trường & Bền vững, Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Các học viên tốt nghiệp trong các ngành công nghệ cao sẽ được thuê để nghiên cứu khoa học và phát triển công trình. Chuyên ngành này cũng là bước khởi điểm hoàn hảo dành cho những ai muốn tham gia các ngành nghề như luật, y khoa, kiến trúc, giảng dạy và nha khoa.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác
•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9