Cử nhân Khoa học Máy tính (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Phần lớn các công nghệ mà chúng ta đang sử dụng ngày nay (mạng Internet, thiết bị di động, thế giới 3D) đều được tạo ra bởi các nhà khoa học máy tính. Là một nhà khoa học máy tính trong tương lai, bạn có thể tạo ra công nghệ nhằm cải thiện xã hội hoặc làm thay đổi thế giới.

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính bao gồm 2 năm chuyên ngành máy tính sau khi hoàn thành 2 năm chương trình đại cương. Chương trình được thiết kế dành cho những sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Cơ hội nghề nghiệp

Lập trình máy tính, quản trị mạng, thương mại điện tử, phát triển trang web, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng di động, công nghệ phần mềm, phân tích và thiết kế hệ thống, nghiên cứu và phát triển.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Để vào thẳng khóa chính, sinh viên phải đến từ một nước nói tiếng Anh hoặc đã đạt một trong những kết quả kiểm tra tiếng Anh như sau: 

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Những yêu cầu khác

•   Có kiến thức nền tảng về Toán học lớp 12 (hoặc tương đương) hoặc chương trình Toán cấp 3 Pre-calculus đạt điểm trung bình 67% (C+)
Các khoản phí khác

•    Chi phí tổng quát: $ 1,020 mỗi năm
•    Phí ghi danh: $ 100 CAD.
•    Phí sinh hoạt: CA$ 12,000 mỗi năm
•    Phí bảo hiểm: $ 600 CAD.
•    Phí Chăm sóc Sức khỏe và Nha khoa: $ 248 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời : 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/5 cho kỳ nhập học tháng 9