Cử nhân khối ngành Xã hội và Nhân văn

Các ngành trong khối ngành:
 • Nghiên cứu Truyền thông/ Phương tiện kỹ thuật số và truyền thông 
 • Nghiên cứu Châu Phi/ Nghiên cứu Châu Á/ Nghiên cứu Trung Đông
 • Nghiên cứu Đô thị
 • Nghiên cứu Tổng quát
 • Nghiên cứu Toàn cầu
 • Nghiên cứu Khuyết tật
 • Nghiên cứu Tôn giáo
 • Nghiên cứu về Phụ nữ và Giới tính
 • Nhân chủng học
 • Nghệ thuật/ Giáo dục Nghệ thuật/ Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật Studio/ Nghệ thuật Thị giác 
 • Sân khấu
 • Phim và Video
 • Phân tích Dữ liệu
 • Kinh tế
 • Địa lý và Kế hoạch
 • Lịch sử
 • Luật và Tư duy Xã hội
 • Triết học
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Tiếng Anh/ Tiếng Pháp/ Tiếng Đức/ Tây Ban Nha
 • Giáo dục Ngoại ngữ
 • Âm nhạc/ Giáo dục Âm nhạc