Cử nhân Kỹ thuật Chuyên ngành Kỹ sư Phần mềm (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Kỹ sư phần mềm có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực trong xã hội, bao gồm sản xuất, giao thông, chăm sóc y tế, quản lý hành chính và truyền thông. Những lĩnh vực  này phụ thuộc vào thiết bị máy tính và các ứng dụng trong bộ máy hoạt động hàng ngày, do đó các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến và đổi mới nhanh chóng đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các lĩnh vực đó. 

Nếu học viên muốn trở thành một chuyên gia có kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật thiết kế, phát triển, kiểm tra và bảo trì phần mềm khắc phụ sự cố bằng cách áp dụng các nguyên lý kỹ thuật mang tính hệ thống, ngành học Cử nhân kỹ sư phần mềm tại Đại học TRU  sẽ là lựa chọn thích hợp.

Không chỉ là tấm bằng cử nhân, ngành học này có sự cam kết và đặt trọng tâm hướng nghiệp để phát triển phần mềm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu con người và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.  Hãy tham gia vào sự nghiệp đang có nhu cầu cao và đang phát triển nhanh nhất để góp phần cùng các đội ngũ sản xuất những sản phẩm có thể tạo ra phần mềm có độ phúc tạp và công nghệ cao. 

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình công nghệ phần mềm chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các ngành liên quan đến phát triển ứng dụng phần mềm, kiểm thử phần mềm, thiết kế phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý và vận hành mạng, phân tích bảo mật, v.v.
  
Tại sao học kỹ thuật phần mềm? 

•   Kỹ thuật phần mềm là ứng dụng các nguyên tắc về kỹ thuật để thiết kế, phát triển và cài đặt phần mềm.
•   Kỹ thuật phần mềm kết hợp các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, khoa học máy tính, quản lý dự án và cam kết chất lượng vào việc quản lý sản phẩm phần mềm. 
•   Kỹ thuật phần mềm là một trong những ngành nghề phát triển nhanh nhất và có nhu cầu cao.
•   Nhiều Công ty hàng đầu chuyên về công nghệ, kể cả nhà nước và tư nhân như Google, Amazon, Facebook, IBM, Apple and BlackBerry – chẳn hạn, chọn tuyển các kỹ sư phần mềm để giao cho họ nhiệm vụ cải tiến và nâng cao công nghệ tiên phong của họ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA 50.0% 

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Điểm trung bình  môn Hóa 12 tối thiểu là  67% (hoặc tương đương).
•   Điểm trung bình  môn Vật lý 12 tối thiểu là  67% (hoặc tương đương).
•   Điểm trung bình  môn Toán  12 (Pre-Calculus) tối thiểu là  67% ((hoặc tương đương).
•   Điểm trung bình  Tiếng Anh 12 (BC)  tối thiểu là  67% (hoặc tương đương).

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09