Cử nhân Mỹ thuật

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Cử nhân Mỹ thuật (BFA) chuyên ngành Nghệ thuật thị giác là chương trình giảng dạy xoay quanh các chuyên đề về Lý thuyết/ Lịch sử của Mỹ thuật và Phòng nghệ thuật.

Ngoài ra, sinh viên có thể chọn học về lĩnh vực Nghiên cứu phòng triễn lãm mỹ thuật. Chương trình này khuyến khích sinh viên học tập theo phương pháp tiếp cận nhiều ngành học thuật để tận dụng mọi nguồn lực trong trường đại học. Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể tìm kiếm nhiều cơ hội việc làm hoặc nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 20.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí bảo hiểm y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000  CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09