Cử nhân Nghiên cứu liên ngành

Mô Tả Chương Trình Học

Cử nhân Nghiên cứu đa ngành  là chương trình đào tạo 2 năm dành cho sinh viên đã hoàn thành 2 năm đào tạo đại cương hoặc đã đạt 60 tín chỉ. Chương trình này cho phép sinh viên thiết kế chương trình học theo mục tiêu cá nhân. Nếu sinh viên nào muốn trải nghiệm học chương trình cử nhân đa dạng và linh hoạt, cũng như những ai chưa xác định rõ ngành nghề, các bạn phải hoàn thành một trong những môn học trong 2 năm đầu trước khi vào chương trình này. Việc này sẽ giúp sinh viên khám phá sở thích, niềm đam mê, và những lựa chọn nghề nghiệp thích hợp cho riêng mình mà không cần lập kế hoạch chọn chuyên ngành trong chương trình cử nhân kinh doanh, nghệ thuật hay khoa học. 

Chương trình cử nhân này cũng được thiết kế để đào tạo các chương trình văn bằng cao đẳng 2 năm hoặc văn bằng cao đẳng chuyển tiếp ở khắp bang British Columbia và khắp Canada, thông thường chỉ cần hoàn thành 4 học kỳ của chương trình đào tạo chính quy.

Cơ hội nghề nghiệp

Các lựa chọn nghề nghiệp của Cử nhân Nghiên cứu liên ngành rất nhiều. Các ngành nghề có thể bao gồm: kiến trúc, luật, y học, kế hoạch, giáo dục, dịch vụ công cộng, quản lý, nhân sự, quan hệ công chúng, du lịch, viết chuyên nghiệp, tiếp thị, chính trị, thư viện, truyền thông, xuất bản, tư vấn, doanh nhân, dịch vụ nước ngoài, nghệ thuật và văn hóa, trị liệu nghề nghiệp, nha khoa và bệnh lý tự nhiên.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có vănbằng Cao đằng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 70 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Bài tự luận
•    Có thể yêu cầu phỏng vấn

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000  CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09