Cử nhân Nghiên cứu Nguồn tài nguyên (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Mục đích của chương trình này là đào tạo sinh viên về những nghiệp vụ của chuyên ngành Tài nguyên Thiên nhiên và chẩn bị cho việc học ở bậc cao hơn sau Đại học. Để đáp ứng mục đích đó, khóa học đưa ra mô hình giáo dục kết hợp độc đáo giữa lý thuyết và thực hành, bao quát những nội dung về sinh học, sinh thái học, phương pháp nghiên cứu khoa học, và các kỹ năng quản lý nguồn tài nguyên cụ thể theo từng ngành. Sinh viên sẽ học cách giải quyết vấn đề, các kỹ năng truyền thông dưới dạng viết và nói, và sẽ hòa nhập với những nguyên tắc trong môi trường học tập độc lập cũng như học nhóm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên được chuẩn bị cho sự nghiệp trong một loạt các công việc ngành tài nguyên thiên nhiên và cho nghiên cứu học tập sâu hơn.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 63.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Điểm trung bình môn Toán 12 (Pre-calculus) (hoặc tương đương) 67% (C+);  môn SInh học  lớp 11 (hoặc tương đương) 67% (C+); và môn Hóa 11 (hoặc tương đương)) 67% (C+)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000  CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09