Cử nhân Quản trị Du lịch - Chuyên ngành Nghiên cứu Du lịch Mạo hiểm

Mô tả chương trình học

Để trở thành một nhà lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực du lịch đang nở rộ này. Trọng tâm của chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch là mối bận tâm chính của ngành du lịch cấp địa phương, khu vực, trong nước và quốc tế, với nhiều cơ hội trải nghiệm quốc tế thông qua các khóa Du học trải nghiệm thực địa. Hãy học những kỹ năng và tự tin phát triển kinh doanh du lịch cho riêng mình để đáp ý nhu cầu ngày càng tăng đối với công tác quản lý trong ngành du lịch.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Nghiên cứu chuyên ngành Du lịch mạo hiểm 

Các môn Phân ngành

Nghiên cứu chuyên ngành Du lịch mạo hiểm, Lệ Hội và Sự kiện, Trải nghiệm nghỉ dưỡng 

Cơ hội nghề nghiệp

Các học viên tốt nghiệp sẽ đạt được những kỹ năng cần thiết để cung cấp những trải nghiệm chất lượng cao cho du khách, phát triển và quản lý các doanh nghiệp lữ hành với tinh thần doanh nhân, đóng góp cho sự phát triển cộng đồng theo cách thân thiện với môi trường, có trách nhiệm xã hội, cũng như phát triển kinh tế bền vững.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương
•    Kiến thức nền tảng Toán lớp 11 hoặc Pre-calculus lớp 11 với điểm tối thiểu loại C hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9