Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Doanh nhân

Mô tả chương trình học

Tìm hiểu cách nghiên cứu những ý tưởng kinh doanh mới, chuẩn bị lên kế hoạch kinh doanh chính thức, đảm bảo nguồn tài chính ban đầu, và quản lý các doanh nghiệp nhỏ trên cơ sở đang hoạt động.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Kế toán, Kinh tế, Doanh nhân, Tài chính, Kinh doanh tổng hợp, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Thị trường và tổ chức tài chính, Dịch vụ tài chính, Lãnh đạo, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý dự án

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, nhiều học viên sẽ khởi nghiệp kinh doanh cho riêng mình sau khi đạt được một số kinh nghiệm quý giá trong ngành và tiết kiệm nguồn vốn cổ phần cần thiết. một ít học viên sẽ trở về quê nhà và làm việc cho công ty gia đình với hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tiếp quản công ty.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9