Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Chuyên ngành Kế toán

Mô tả chương trình học

 
Chuyên ngành Kế toán là một chương trình nghiêm ngặt chuẩn bị cho sinh viên trở thành một phần không thể thiếu trong đội ngũ quản lý tài chính của một tổ chức với tư cách là kiểm toán viên, chuyên gia thuế hoặc tư vấn. Chính phủ, phi lợi nhuận, các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ và cá nhân có nhiều tài sản đều cần kế toán để quản lý các vấn đề tài chính của họ.

Hai trọng tâm chính của ngành kế toán là kế toán công và quản lý. Kế toán công cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn cho các tổ chức tham gia dịch vụ của họ. Kế toán quản lý làm việc cho một tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho cùng một tổ chức như một công ty hoặc tổ chức chính phủ.

Sau khi tốt nghiệp, hầu hết sinh viên chọn theo đuổi việc trở thành Kế toán viên chuyên nghiệp (CPA). Với Chuyên ngành Kế toán, sinh viên sẽ được miễn trừ Chương trình Giáo dục Tiên quyết CPA (PREP) và chuyển thẳng đến Chương trình Giáo dục Chuyên nghiệp CPA (PEP) nếu đáp ứng yêu cầu về điểm số. Tại đây, họ tham gia vào nghiên cứu nâng cao và tìm hiểu 6 lĩnh vực cốt lõi của CPA là báo cáo tài chính, chiến lược và quản trị, kế toán quản trị, kiểm toán và bảo hiểm, tài chính và thuế. 

 

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

 
 • Kế toán tài chính trung cấp 1
 • Kế toán tài chính trung cấp 2
 • Thuế thu nhập 1
 • Thuế thu nhập 2
 • Kế toán quản trị trung cấp
 • Quản lý tài chính nâng cao cho kế toán
 • Kế toán tài chính nâng cao
 • Bảo hiểm
 • Kế toán quản trị nâng cao
 • Hệ thống thông tin quản lý chiến lược

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

 
 • Kế toán tài chính trung cấp 1
 • Kế toán tài chính trung cấp 2
 • Cộng với ít nhất 2 trong số:
  • Thuế thu nhập 1
  • Thuế thu nhập 2
  • Kế toán quản trị trung cấp
  • Kế toán tài chính nâng cao
  • Bao hiểm
  • Kế toán quản trị nâng cao
  • Hệ thống thông tin quản lý chiến lược

Cơ hội nghề nghiệp: Kiểm soát viên; Giám đốc kho bạc; Giám đốc tài chính; Quản lý Kiểm toán; Giám đốc ngân sách; Quản lý thuế…


Điều kiện nhập học
 
 • Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác
 
 • Chi phí chung (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 1,090 CAD / học kỳ
 • Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
 • Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
 • Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 1000 – 2000 CAD / học kỳ
 • Chi phí sinh hoạt: 5,310 - 8,40 CAD / năm
Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ:
 • Ngày 01/10 cho kỳ nhập học tháng 1
 • Ngày 31/01 cho kỳ nhập học tháng 5
 • Ngày 01/05 cho kỳ nhập học tháng 9