Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính

Mô tả chương trình học

Chương trình đang thịnh hành này tạo thuận lợi cho học viên đảm nhận vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý tài chính. Nhiều học viên tốt nghiệp tiếp tục hoàn thành văn bằng chỉ định chuyên nghiệp như chuyên gia phân tích tài chính được đào tạo bài bản hay nhà hoạch định tài chính đã được chứng thực.

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành chính

Kế toán, Kinh tế, Doanh nhân, Tài chính, Kinh doanh tổng hợp, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản lý chuỗi cung ứng

Các môn học yêu cầu nếu bằng cấp này là chuyên ngành phụ

Kinh tế môi trường & Phát triển bền vững, Thị trường và tổ chức tài chính, Dịch vụ tài chính, Lãnh đạo, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý dự án

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề được chia thành hai lĩnh vực chính. Đầu tư gắn liền với việc quản lý tiết kiệm trong nền kinh tế bằng cách chuyển đổi chúng cho các cá nhân và các tập đoàn cần vốn để đổi lấy một khoản lãi phù hợp. Mặt khác của ngành này là quản lý tài chính. Ở đây các chuyên gia sắp xếp nguồn tài chính cần thiết dành cho các hoạt động thường ngày cũng như sự phát triển của một tổ chức trong tương lai.

Điều kiện nhập học

•    Tốt nghiệp lớp 12 hoặc một cấp bậc tương đương
•    IELTS 6.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Chi phí chung cư (thư viện, hoạt động, Hội sinh viên, U-Pass, v.v.): 524 CAD / học kỳ
•    Bảo hiểm y tế ước tính: 300 CAD / học kỳ
•    Chương trình Sức khỏe & Nha khoa mở rộng: 248 CAD / năm
•    Chi phí ước tính cho sách giáo khoa: 100 - 500 CAD / học kỳ
•    Phí sinh hoạt: 12,000 CAD / năm

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 9