Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp)

Mô Tả Chương Trình Học:

Vừa có thể tiếp cận chương trình đào tạo tổng hợp hệ đại học vừa tiếp cận cơ hội học tập chuyên sâu của chương trình cử nhân Quản trị Kinh Doanh. Phát triển nền tảng vững chắc trong 2 năm đầu, sau đó chọn một trong những chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ, kết hợp với thực hành, nghiên cứu, du học và nhiều cơ hội trải nghiệm học tập khác.

Students in lecture

Cơ hội nghề nghiệp:

Nhiều vị trí trong kinh doanh đòi hỏi những kỹ năng đa dạng mà một người tổng quát có thể cung cấp, vì vậy, chọn Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp) chung có thể là một lựa chọn khôn ngoan, đặc biệt đối với những sinh viên có sở thích trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các chuyên ngành chính (Majors):

Kế toán, Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính, Kinh doanh đại cương, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Tiếp thị, Quản lý chuỗi cung ứng. 

Điều kiện nhập học:

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh:

Để vào thẳng khóa chính, sinh viên phải đến từ một nước nói tiếng Anh hoặc đã đạt một trong những kết quả kiểm tra tiếng Anh như sau: 

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của người học. 

Yêu cầu khác:

•    Có kiến thức nền tảng về Toán học lớp 12 (hoặc tương đương) đạt điểm trung bình 67% (C+)

Các khoản chi phí khác:

•    Chi phí tổng quát: CAD $1,090 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: CAD $5,310 - $8,400 mỗi năm
•    Phí bảo hiểm: CAD $600 
•    Chi phí sách và thiết bị học: CAD $1000 - $2000  
•    Phí Chăm sóc Sức khỏe và Nha khoa: CAD $248 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: tuần 3

Hạn nộp hồ sơ
•    01/10 cho kỳ nhập học tháng 1
•    01/05 cho kỳ nhập học tháng 9