Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Mô Tả Chương Trình Học

Đại học TRU mở chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm (Tiểu học), gồm 2 năm học về lý thuyết sư phạm có thực hành trong trường học. Sinh viên hoàn thành những yêu cầu của khóa học sẽ nhận bằng Cử nhân Sư phạm và đủ năng lực nhận Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm được cấp bởi Phòng Giáo chức của Bộ Giáo dục. Bằng cử nhân và Chứng chỉ này cho phép sinh viên tốt nghiệp giảng dạy từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) tại các trường Công lập ở tiểu bang B.C.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu trình độ Cử nhân 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 70.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Thư trình bày nguyện vọng: Học viên viết 300 từ mô tả lý do mong muốn trở thành giáo viên, tại sao lựa chọn chương trình Cử nhân Sư phạm tại Đại học TRU và trình bày bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc ghi danh.  
•   Kinh nghiệm: 100 giờ kinh nghiệm giảng dạy có lương hoặc không hưởng lương
•   Có 2 thư giới thiệu

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt:  $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05 cho kỳ nhập học tháng 09