Cử nhân Sư phạm Trung học – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng Cử nhân Sư Phạm (Trung học) STEM trang bị cho sinh viên kiến thức giảng dạy về khoa học và toán học trong phạm vi kỹ thuật và công nghệ ở cấp bậc trung học. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm được cấp bởi Phòng Giáo chức (TRB) của Bộ Giáo dục, chứng nhận năng lực giảng dạy các bộ môn khoa học và toán học ở cấp bậc trung học. SInh viên tốt nghiệp thường đi dạy ở các tỉnh hoặc vùng miền ở Canada hoặc các quốc gia khác. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình STEM, học viên sẽ  nhận 2 văn bằng: Cử nhân khoa học hoặc Cử nhân toán học (là yêu cầu đầu vào của chương trình này) và Cử nhân Sư phạm (Trung học).

STEM là chương trình đạo tạo tăng cường 1 năm hệ chính quy , khai giảng vào tháng 7 trong năm và kết thúc vào tháng 6 năm tiếp theo. Chương trình có tổng cộng 64 tín chỉ, bao gồm đại cương về Sư phạm, phương pháp giảng dạy và thực hành. 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp Cử nhân hệ 4 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 68.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Thư trình bày nguyện vọng: Học viên viết 300 từ mô tả lý do mong muốn trở thành giáo viên, tại sao lựa chọn chương trình Cử nhân Sư phạm tại Đại học TRU và trình bày bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc ghi danh.  
•   Kinh nghiệm: 100 giờ kinh nghiệm giảng dạy có lương hoặc không hưởng lương
•   Có 2 thư giới thiệu
•   Phỏng vấn

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020 CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    15/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 07