Cử nhân Tổng hợp có kết hợp thực tập (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình đào tạo cử nhân cung cấp nhiều chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ đảm bảo nền tảng vững chắc về giáo dục đại cương. Các chương trình này linh hoạt, luôn đổi mới kết hợp với nghiên cứu, thực hành, trải nghiệm và du học.

Những kỹ năng về thu hoạch như giao tiếp, tư duy đánh giá, làm việc nhóm, lành đạo và ứng dụng kiến thức vào môi trường thực tế.

Các chuyên ngành chính (Majors):

Truyền thông, Kinh tế, Kinh tế và Nghiên cứu Chính trị, Tiếng Anh, Địa lý và Nghiên cứu về Môi trường, Lịch sử, Toán học, Toán học và Kinh tế, Triếp học, Tâm lý, Xã hội học, Nghệ thuật sân khấu

Sinh viên tốt nghệ sẽ tương xứng với nhiều vị trí làm việc trong các lĩnh vực công và tư nhân, các tổ chức  phi lợi nhuận, hoặc làm việc tự chủ. Các vị trí gồm điều phối viên dự án, nhà nghiên cứu, chuyên viên quan hệ công chúng, quản lý, chuyên viên truyền thông, giáo viên, chuyên viên tiếp thị, tư vấn bảo hiểm và chuyên viên tư vấn.

Điều kiện nhập học

•    Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu ttiếng Anh

Để vào thẳng chính khóa, sinh viên phải đến từ một nước nói tiếng Anh hoặc đã đạt một trong những kết quả kiểm tra tiếng Anh như sau: 
 
•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Chi phí tổng quát: $ 1,020 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: CA$ 12,000 mỗi năm
•    Phí bảo hiểm: $ 600 CAD.
•    Phí Chăm sóc Sức khỏe và Nha khoa: $ 248 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/1 cho kỳ nhập học tháng 5
•    30/5 cho kỳ nhập học tháng 9
•    30/9 cho kỳ nhập học tháng 1