Diploma cao đẳng - Bằng liên kết Khoa học (AS) Tổng quát - Cơ sở Castlegar

Mô Tả Chương Trình Học

Thế giới khoa học rất đa dạng và mở rộng, chạm đến hầu hết mọi ngành công nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, có nghĩa là bạn sẽ đứng đầu danh sách những nghề nghiệp có nhu cầu cao và được trả lương hậu hĩnh.

Có được tự do lựa chọn với văn bằng liên kết tổng quát về khoa học. Bạn sẽ không phải ngay lập tức quyết định xem bạn thích chuyên ngành nào, nhưng bạn sẽ mở ra những khả năng và có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, cộng với việc được chuẩn bị cho nền tảng giáo dục nâng cao. Chọn chương trình này nếu bạn thích tìm hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào và muốn cho mình thời gian để quyết định con đường tương lai nào phù hợp với bạn.

Được thiết kế để cung cấp cho bạn một loạt các khóa học cân bằng, bạn có thể chọn các lớp sinh học và hóa học, bao gồm các buổi thí nghiệm. Ngoài ra, bằng cấp liên kết này cho phép bạn khám phá các lĩnh vực chủ đề khác như tiếng Anh, toán học và nghệ thuật tổng quát.

Nghiệp vụ bao gồm:

•   Hóa sinh và công nghệ sinh học
•   Sinh học nghiên cứu thủy sản và nuôi trồng thủy sản
•   Tư vấn sức khỏe, thể thao và dinh dưỡng
•   Báo chí và minh họa
•   Kinesiology (Khoa học đa ngành: nghiên cứu trong các lĩnh vực giải phẫu học, cơ chế sinh học, sinh lý học, hành vi tâm thần vận động, và các yếu tố xã hội và văn hóa)
•   Quản lý phòng thí nghiệm
•   Nghiên cứu y học
•   Nghiên cứu dược phẩm
•   Kiểm soát chất thải và điều tiết ô nhiễm
•   Sinh vật hoang dã

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12 / Trung học..
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL ibt tối thiểu: 79.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.0 (Reading tối thiểu: 5.5; Writing tối thiểu: 5.5; Listening tối thiểu: 5.5; Speaking tối thiểu: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì phải nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi chương trình học bắt đầu. Thời lượng của khóa học tiếng Anh đó được xác định dựa trên mức độ thành thạoTiếng Anh của chính học viên.

Các yêu cầu khác

•   Ứng viên phải đáp ứng những điều sau đây: Tiếng Anh lớp 12 hoặc tương đương với điểm tối thiểu 60% và một trong các môn: Toán Calculus dự bị HOẶC Toán học, Hóa học và Sinh học lớp 12 hoặc tương đương với điểm tối thiểu là 67%.
•   Bắt buộc có giấy tờ công chứng 
•   Ba tài liệu tham khảo: Hai tài liệu tham khảo từ những người đã biết bạn trong hơn hai năm. Các tài liệu tham khảo này phải được gửi trong phong bì dán kín bởi những người đế xuất và được đánh dấu “bí mật”. Một mẫu tham khảo từ một cơ quan nơi bạn đã thực hiện tối thiểu 30 giờ làm việc có trả tiền hoặc tình nguyện. Mẫu này phải được gửi trực tiếp bởi cơ quan hoặc chủ lao động. Xem liên kết để biết chi tiết: http://selkirk.ca/sites/default/files/CCSW/3803-a15-EACSW-app-info-pkg%20ALL%20COMBINED%20December%202017.pdf
•   Kiểm tra hồ sơ tội phạm: Phải được hoàn thành thông qua Bộ Tư pháp: Xem liên kết để biết chi tiết: http://selkirk.ca/sites/default/files/CCSW/_criminal%20record%20check_%20Updated%20Dec%201%2C%202017. pdf
•   Sinh viên nộp đơn vào trường Cao đẳng Selkirk thông qua SDS (Hình thức ghi danh trực tiếp) từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc Phillippines phải có điểm IELTS 6.0 không có band nào dưới 6.0.

Các khoản phí khác

•   Phí tài liệu học tập: $190/năm
•   Phí Hội Sinh viên: $147/năm
•   Phí Sinh hoạt Sinh viên: $40/năm
•   Phí Bảo hiểm Nha khoa và Y tế: $279/năm
•   Phí Dịch vụ Sinh viên: $280/năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   31/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020