Diploma cao đẳng - Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non - Cơ sở Castlegar

Mô Tả Chương Trình Học

Là một nhân viên Giáo dục và Chăm sóc Trẻ mầm non, bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng của mình bằng cách tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. 

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12 / Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 63.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL ibt tối thiểu: 79.0
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.0 (Reading tối thiểu: 5.5; Writing tối thiểu: 5.5; Listening tối thiểu: 5.5; Speaking tối thiểu: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì phải nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi chương trình học bắt đầu. Thời lượng của khóa học tiếng Anh đó được xác định dựa trên mức độ thành thạoTiếng Anh của chính học viên.

Các yêu cầu khác

•   Sơ yếu lý lịch và tài liệu tham khảo: Bao gồm hồ sơ về kinh nghiệm việc làm trước đó và hồ sơ về bất kỳ công việc tình nguyện nào liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được đề xuất. Hai tài liệu tham khảo từ những người đã biết bạn trong hơn hai năm. Các tài liệu tham khảo này phải được gửi trong phong bì dán kín bởi những người đó được đánh dấu bí mật, và một mẫu tham khảo chuyên nghiệp được hoàn thành bởi một cơ quan nơi bạn đã thực hiện tối thiểu 30 giờ làm việc có trả tiền hoặc tình nguyện. Mẫu này nên được nộp trực tiếp bởi cơ quan hoặc người sử dụng lao động. Xem liên kết để biết chi tiết: http://selkirk.ca/sites/default/files/CCSW/3803-a15-EACSW-app-info-pkg%20ALL%20COMBINED%20December%202017.pdf
•   Tuyên bố quan tâm: Một tuyên bố dài một trang giải thích các mục tiêu và mục đích của bạn cho việc muốn đăng ký vào chương trình.
•   Sinh viên nộp đơn vào trường Cao đẳng Selkirk thông qua SDS (Hình thức ghi danh trực tiếp) từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc Phillippines phải có điểm IELTS 6.0 không có band nào dưới 6.0.
•   Kiểm tra hồ sơ tội phạm: Phải được hoàn thành thông qua Bộ Tư pháp: Xem liên kết để biết chi tiết: http://selkirk.ca/sites/default/files/CCSW/_criminal%20record%20check_%20Updated%20Dec%201%2C%202017. pdf
•   Tiếng Anh lớp 12 hoặc tương đương với điểm tối thiểu 60%. Bắt buộc có giấy tờ công chứng.

Các khoản phí khác

•   Phí tài liệu học tập: $262/năm
•   Phí Hội Sinh viên: $220/năm
•   Phí Sinh hoạt Sinh viên: $60/năm
•   Phí Bảo hiểm Nha khoa và Y tế: $279/năm
•   Phí Dịch vụ Sinh viên: $360/năm
•   Phí Sinh hoạt: $12,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   31/01/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021