Diploma văn bằng 2 ngành Kế toán

Mô Tả Chương Trình Học

Chuyên ngành chính về Kế toán là một chương trình đào tạo có sức hút cao, trang bị cho sinh viên khả năng trở thành thành viên của nhóm quản lý tài chính trong một tổ chức hoặc thực hành nghiệp vụ công chức với vai trò kiểm toán,chuyên viên thuế, hoặc tư vấn viên. Các tổ chức nhà nước, phi lợi nhuận, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp nhỏ và những đại gia đều cần nhân viên kế toán đảm nhận các công việc lên quan đến tài chính của họ. 

Chương trình này phù hợp với những  sinh viên chưa có văn bằng đại học về kinh tế và muốn trở lại đại học ghi danh  chương trình 1 hoặc 2 năm học về một chuyên ngành thuộc  lĩnh vực kinh doanh. Đối với sinh viên đã có văn bằng đại học về kinh doanh, nhưng muốn thay đổi chuyên ngành, cũng có thể hoàn thành chương trình văn bằng 2 này.

Nội dung khóa học
 
 • Toán học cho Kinh doanh và Kinh tế hoặc Toán học rời rạc với các ứng dụng 1
 • Nguyên lý Kinh tế Vi mô
 • Nguyên tắc kinh tế Vĩ mô
 • Quản lý tài chính
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 1 hoặc Giới thiệu về Thống kê hoặc Công bố số liệu thống kê
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 2 hoặc Thống kê áp dụng
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Luật Thương mại
 • Kế toán tài chính trung cấp 1
 • Kế toán tài chính trung cấp 2
 • Thuế thu nhập 1
 • Thuế thu nhập 2
 • Kế toán quản trị trung cấp
 • Quản lý tài chính nâng cao cho kế toán
 • Kế toán tài chính nâng cao
 • Bảo hiểm
 • Kế toán quản trị nâng cao
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Hệ thống thông tin quản lý chiến lược

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng đại học hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Có trình độ Toán lớp 12 (hoặc tương đương) đạt tổng điểm trung bình  là C+ (67%)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05