Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Chuỗi cung ứng

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này sẽ thích hợp với những sinh viên không có văn bằng chuyên ngành kinh doanh và muốn học đại học 1 đến 2 năm để trau dồi chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh. Sinh viên nào đã có văn bằng về kinh doanh nhưng muốn thay đổi chuyên ngành, cũng có thể hoàn thành khóa học văn bằng 2 này. 

Các khóa học
 
 • Toán học cho Kinh doanh & Kinh tế hoặc Toán học hữu hạn với các ứng dụng 1
 • Giải tích cho Kinh doanh và Kinh tế 2 hoặc Tính toán phong phú hoặc 
 • giải tích 1 hoặc Giải tích cho Khoa học sinh học
 • Giới thiệu về Thống kê hoặc Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 1 hoặc Giới thiệu về Thống kê
 • Thống kê kinh tế và kinh doanh 2 hoặc thống kê ứng dụng
 • Quản lý tài chính
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Giới thiệu về Marketing
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Luật Thương mại
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý mua bán đấu thầu
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh trên web
 • Quản lý hoạt động
 • Hậu cần và Giao thông vận tải
 • Các chủ đề được lựa chọn trong quản lý chuỗi cung ứng
 • Marketing từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp
 • Ít nhất hai trong số:
  • Buôn bán chuyên nghiệp
  • Quản lí toàn cầu
  • Dự báo trong kinh doanh và kinh tế

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Đại học hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Trình độ Toán lớp 12 (hoặc tương đương) với kết quả trung bình  đạt C+ (67%)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05