Diploma văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Hoàn thành 6 học phần học với các môn học chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh. Các học phần này bao gồm năm thứ 1 của chương trình 2 năm Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, đảm bảo nắm vững các kỹ năng để bạn hoàn thành chương trình Thạc sĩ.

Chương trình văn bằng  2 về Quản trị Kinh doanh chắc chắn trang bị cho tất cả sinh viên một nền tảng kiến thức và những kỹ năng cần thiết để hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Sinh viên có thể được xét  giảm bớt 1 hoặc nhiều học phần trong số 6 học phần cơ bản của chương trình Thạc sĩ tùy vào năng lực học vấn. Khi hoàn thành chương trình này, sinh viên có thể liên thông lên lên chương trình Thạc sĩ của trường đại học TRU. Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh sẽ nhận được chứng chỉ nâng cao cho 6 học phần và có thể bắt đầu vào thẳng chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh.

Nội dung khóa học
 
 • Toán học cho Kinh doanh & Kinh tế hoặc Toán học rời rạc với các ứng dụng 1
 • Giới thiệu về kinh doanh
 • Nguyên lý Kinh tế Vi mô
 • Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô
 • Quản lý tài chính
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 1 hoặc Giới thiệu về Thống kê hoặc Công bố số liệu thống kê
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 2 hoặc Thống kê ứng dụng
 • Giới thiệu về Marketing
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị nhân sự
 • Luật Thương mại
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Kinh doanh quốc tế
 • Đạo đức kinh doanh và xã hội
 • Quản lý chiến lược

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Đại học hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Có trình độ Toán lớp 12 (hoặc tương đương) với tổng điểm trung bình đạt C+ (67%)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05