Diploma văn bằng 2 ngành Tài chính

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này sẽ thích hợp với những sinh viên chưa có văn bằng chuyên ngành kinh doanh và muốn học đại học 1 đến 2 năm để trau dồi chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh. Sinh viên nào đã có văn bằng về kinh doanh nhưng muốn thay đổi chuyên ngành, cũng có thể hoàn thành khóa học văn bằng 2 này. 

Nội dung khóa học
 
 • Toán học cho Kinh doanh & Kinh tế hoặc Toán học hữu hạn với các ứng dụng 1
 • Giải tích cho Kinh doanh và Kinh tế hoặc Tính toán phong phú hoặc Tính toán 1 hoặc Giải tích cho khoa học sinh học
 • Nguyên lý Kinh tế Vi mô
 • Nguyên tắc kinh tế vĩ mô
 • Quản lý tài chính
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 1 hoặc Giới thiệu về Thống kê hoặc Công bố số liệu thống kê
 • Thống kê Kinh tế và Kinh doanh 2 hoặc Thống kê ứng dụng 
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Phân tích danh mục đầu tư và vốn chủ sở hữu
 • Thu nhập cố định và đầu tư thay thế
 • Chứng khoán phái sinh
 • Quản lý tài chính nâng cao
 • Quản lý tài chính quốc tế
 • Ít nhất 5 trong số:
  • Luật Thương mại
  • Phân tích báo cáo tài chính
  • Thuế cho việc ra quyết định
  • Định giá và tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Quản lý tài chính cá nhân
  • Quản lý danh mục đầu tư nâng cao
  • Quản lý tổ chức tài chính
  • Dự báo trong kinh doanh và kinh tế

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có bằng Đại học hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết tối thiểu GPA: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Trình độ Toán lớp 12 (hoặc tương đương) với kết quả trung bình  đạt C+ (67%)

Các khoản phí khác

•    Phí tổng quát: $ 1,020  CAD mỗi năm
•    Phí Bảo hiểm Y tế: $ 600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $ 248 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 3 tuần

Hạn nộp hồ sơ

•    01/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05